om oss

Diyala AB är en livsmedelsgrossist för dig som arbetar inom livsmedelsbutiker, restaurang, café eller övrig företagsmarknad.  Vi är ett familjeföretag med fokus på att erbjuda bra matvaror till bästa pris. Verksamheten grundades 1998 och startades av Mohammed Al Saadi. Diyala importerar varor från många delar av världen och har kunder i hela Sverige och Danmark. Ni hittar vår grossist i Malmö, Sverige men även digitalt på vår e-handel där möjligheten för beställning av varor finns. Varmt välkomna! 
Diyala AB is a food wholesaler for grocery stores, restaurants, cafés or other corporate markets. We are a family business with a focus on offering good food for the best price. The business was founded in 1998 and was started by Mohammed Al Saadi. Diyala imports goods from many parts of the world and has customers throughout Sweden and Denmark. You will find our wholesaler in Malmö, Sweden but also digitally on our e-commerce where the possibility of ordering goods is available. Warm welcome!

Select your currency
SEK Swedish krona
EUR Euro